Ontmoeting

Samen gemeente zijn krijgt niet alleen gestalte in de kerkdiensten op zondag of in kringen. Het gebeurt ook in ontmoeting, samen dingen doen, gezellige bijeenkomsten. Zeker in een grote stadsgemeente, waarbij we elkaar door de week weinig of niet ontmoeten, is dat belangrijk.

Het gaat erom dat we in de gemeente elkaar (beter) leren kennen. Daarbij staat de deur ook altijd open voor wie van buiten eens wil komen kennis maken met deze gemeente. Zo worden in de gemeente van de Oude Kerk uiteenlopende evenementen georganiseerd. Hiernaast kunt u aan diversen activiteiten deelnemen: Filmavond, Sing-inn, Bazar & Rommelmarkt en worden jaarlijks zomerzangavonden georganiseerd.

Naast de kerkdiensten zijn er kringen en catechisaties. Daarin komen we als kleinere groepen bijeen. Daarbij willen we samen bezig zijn met de Bijbel, omdat er in het geloof nog een heleboel te leren valt. Als christen blijven we discipel = leerling. Het gaat in deze kringen ook om het onderlinge kontakt met elkaar te versterken. En we kunnen weer van elkaars ervaringen met God leren.

Ook zijn we gestart met Gemeente Groei Groepen. Het gaat om kleine groepen waarin niet zozeer het uitb reiden van bijbelse kennis centraal staat, maar het (geestelijke) groeien in en door het ‘gericht zijn op de ander’. Dit bereiken we door samen na te denken over (alledaagse) onderwerpen en het delen van (geloofs)ervaringen. Verder wordt tijdens het kerkelijk jaar in principe één maal per maand een zogenaamde gemeente groei activiteit georganiseerd.

Meer informatie over activiteiten kunt u vinden door te klikken op de knop “verdiepend” of de knop “ontspannend”.

Verdiepend Ontspannend