Kinderen

Tijdens de morgendiensten is er voor kinderen een eigen dienst in het bijgebouw van de Oude Kerk. Zij maken het eerste deel van de dienst in de kerk mee. Na het collectelied (voor de preek) gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte.

We leren de kinderen iedere maand een nieuw lied en er wordt gekeken of we deze liederen kunnen gebruiken in de gezinsdiensten. Verder wordt er met de kinderen een Bijbelverhaal gelezen en aan de hand van het boek ‘Vertel het maar’, wordt het verhaal uitgelegd en worden er werkjes gemaakt. We danken met de kinderen en gaan terug de kerk in voor het slotlied en de zegen. We hopen de bekende kinderen te begroeten en nodigen een ieder onder de 12 jaar van harte uit.

Vanuit de kindernevendienst

Pinksteren ligt weer achter ons en daarom gaan we over een nieuw thema beginnen. Het gaat over dat God zijn volk de weg wijst in de woestijn. Dat Mirjam door God wordt gestraft. De verkenners gaan vooruit en vertrouwen op God. God wijst Aaron aan als hogepriester met als teken de bloeiende staf. En in de laatste week van juni horen de kinderen het verhaal van de koperen slang. Deze verhalen zijn terug te vinden in het bijbelboek Numeri.

De komende weken zullen de kinderen het bekend lied leren: Jezus is de goede herder. Wat is het fijn om te weten dat de Heere Jezus bij je is, in je zorgen en verdriet. Voor groot en klein!

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je ’s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ’t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Een hartelijke groet van de leiding van de kindernevendienst