Volkskerstzang 2013

Op zaterdag 14 december was er voor de tweede keer Massale Volkskerstzang in de Oude Kerk, georganiseerd door de stichting Volkskerstzang Scheveningen. Buiten kon men bij aankomst al genieten van prachtige kerstliederen, gespeeld door Gijsbert Kok op het carillon in de toren van de Oude Kerk. Twee grote vuurkorven bij de hoofdingang maakten de kerstsfeer compleet, menigeen stond dan ook even buiten te genieten voordat men de kerk binnenging. Ruim voordat het voorprogramma aanving waren erin het eeuwenoude Godshuis weinig of geen plaatsen meer beschikbaar! Massale Volkskerstzang was het zeker, ruim 700 aanwezigen zongen ter ere van het feest van de geboorte van Jezus-de nieuwe Koning.

Volkskerstzang 2013

Koorzang was er van de Chr. Mannengroep ‘Ons Centrum’ en de mannenzanggroep ‘Sion’. De bij elkaar ongeveer 160 mannen hebben ook gezamenlijk enkele liederen ten gehore gebracht. Bekende en minder bekende advent- en kerstliederen bevatte het repertoire vanbeide mannengroepen. Mannenzanggroep ‘Sion’ had zelfs een nieuw liedingestudeerd ‘Eeuwig Wonder van Bethlehem’, dat speciaal voor deze avond is geschreven door ds. Messemaker. Ds. Maasland heeft de avond geleid.

Ook de jongeren van de PJK-band verleende hun medewerking aan deze avond en hebben zowel voor als met ons samen gezongen. De kerk was sfeervol verlicht door middel van de kaarsen in de kroonluchters en fraaie verlichting op de witte muren. Het samen zingen van kerstliederen als ‘Nu zijtwellekome’, ‘De herdertjes’, ‘Komt allen tezamen’, ‘Stille nacht’ e.d. waren een rode draad door hetprogramma. Doordat zoveel stemmen deze liederen uit volle borst meezongen waren het hoofdorgel entrompet in de koorkerk nauwelijks meer hoorbaar! Gelukkig wist dirigent Maarten Roos op tijd in te vallen, om ook de samenzang vanuit de koorkerk in de juiste lijn mee te krijgen.

Samen zingen verbindt mensen met elkaar. Eigenlijk geldt dat voor de volkskerstzang in het kwadraat:Kerstliederen zingen verbindt ons met héél de wereld. Met mensen in nood, met mensen die zingen van geluk, met zangers van alle eeuwen, met jong, oud en volgende generaties. Over heel de wereld worden deze liederen gezongen. Door mensen die wekelijks in de komen, maar ook door degene die geloof en kerk vaarwel hebben gezegd. Velen van hun komen met Kerst toch nog samen. Waarom? Om te zingen! Jong en oud, kerkelijk of onkerkelijk… Zo zijn wij op 14 december ook samengekomen als klein stukje van die grote wereld en hebben we gehoord wat kerst werkelijk inhoud, de geboorte van een nieuwe Koning. De Koning der koningen; Jezus Christus.

Tot slot willen wij iedereen bedanken die zich -op wat voor manier dan ook- heeft ingezet om ook deze Volkskerstzang weer tot een succes te maken.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en hopen u in ieder geval D.V. 13 december 2014 opnieuw te ontmoeten tijdens de 3e Volkskerstzang.

Stichting Volkskerstzang Scheveningen