Vrienden Oude Kerk & Nieuwe Badkapel

image001

De Protestantse gemeente te Scheveningen is in het bezit van twee prachtige monumentale kerken: de Oude Kerk en de Nieuwe Badkapel. Dat is echter ook een kostbaar bezit. Na een aantal jaren zijn er aan beide kerken restauraties nodig. Dan gaat het al gauw over bedragen van miljoenen euro’s. Daarvoor ontvangt de Hervormde gemeente ca. 70% subsidie van de overheid. Maar dan nog blijft zo’n 30% voor rekening van de kerk. Daarbij komen nog de jaarlijkse onderhoudslasten en reservering voor periodiek groot onderhoud. Voor een kerkelijke gemeente zijn dat lasten die op den duur niet meer te dragen zijn. Daarom is in 2003 de Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel opgericht. De Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel stelt zich ten doel gelden te werven ten behoeve van de instandhouding en restauratie van de Rijksmonumenten Oude Kerk en Nieuwe Badkapel.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de stichting.