Kerkdiensten

Essentieel onderdeel van het geloof is het beluisteren van het Woord van God. Een geschikte gelegenheid hiervoor zijn onder andere de zondagse erediensten. Naast de reguliere erediensten worden er tevens diensten georganiseerd welke met name gericht zijn op jongeren, de zogenaamde jeugddiensten.

Verder worden een aantal maal per jaar, op zondagochtend gezinsdiensten georganiseerd. Tijdens deze diensten is er geen kindernevendienst, maar blijven de kinderen aanwezig, de verkondiging is dan ook tevens op kinderen gericht.

Er bestaat ook de mogelijkheid de kerkdiensten thuis te beluisteren via de kerkradio. Allerlei praktische informatie rondom de kerkdiensten kunt u vinden op de pagina met praktische informatie. Op een aparte pagina treft u een biografie van onze organisten aan.

Trouwdienst
Een huwelijksbevestiging kunt u aanvragen bij de wijkpredikant. Contactgegevens van de wijkpredikant zijn te vinden op de contactpagina.

Rouwdienst
Voor het leiden van een rouwdienst kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. Contactgegevens van de wijkpredikant zijn te vinden op de contactpagina.OK-010

 

EredienstGezinsdienstJeugddienstDoopdienst

Op elke eerste dag van de week komt de gemeente van Christus bijeen. Het is de dag waarop Hij is opgestaan uit de dood. En Hij heeft beloofd: “Waar 2 of 3 in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in hun midden zijn”. Die belofte is het geheim van de kerkdienst. Hetgaat om de ontmoeting met God. Wij willen luisteren naar Zijn boodschap vanuit de bijbel.

De predikant leest een bijbelgedeelte. In de preek wordt dat gedeelte uitgelegd en betrokken op ons leven nu. In de hoop en verwachting dat God daarmee ook mensen van nu persoonlijk aanspreekt. Wij antwoorden daarop met gebeden, en het zingen van liederen. Zo kan de kerk een ‘huis van God’ worden. Een plek waar we al iets mogen ervaren van een ‘thuis komen’ bij Hem.

Een kerkdienst wordt ook wel ‘eredienst’ genoemd. Wij komen samen om onze God te eren. Dat is ook een zaak van eerbied. Elke kerkdienst is vrij toegankelijk. Dus iedereen mag er komen kennis maken.
In een kerkdienst wordt 3x keer een kollekte gehouden. Daarin kan ieder vrijwillig een gave geven. Dat is voor hulpverlening en voor het kerkewerk.

Wij lezen de bijbel in de Vertaling van 1951.
Wij zingen de Psalmen in de Oude Berijming en de Gezangen uit de Hervormde Bundel. Daarnaast worden soms ook andere liederen gezongen. Die staan dan in een liturgie of in de nieuwsbrief.

In de Oude Kerk vindt elke zondag om 10:30 uur de morgendienst plaats. De middagdiensten worden om de 2 weken gehouden en starten om 17:30. Indien er geen middagdienst is in de Oude Kerk, vindt deze plaats in de Julianakerk.

In de agenda kunt u zien welke predikant er voor gaat.

Het gebouw Oude Kerk biedt, naast de wijkgemeente Oude Kerk, ook onderdak aan de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor. Deze gemeente organiseert diensten op andere tijdstippen. De aanvang van deze diensten is zondag om 8:45 in de ochtend en 15:00 in de middag.

gezinsdienstVier keer per jaar wordt er tijdens de morgendienst een gezinsdienst gehouden. Tijdens deze dienst gaan de kinderen niet naar de kindernevendienst maar blijven ze de hele dienst in de kerk.

De dienst is gericht op het hele gezin, dus zowel jong, oud, groot en klein.

Tijdens de preek wordt de Boodschap zo gebracht dat deze voor iedereen goed te begrijpen is. De kinderen ontvangen voor de dienst een werkboekje, waarin naast werkjes, puzzeltjes en een kleurplaat vragen staan die in de preek aan bod komen. De week na de gezinsdienst worden de vragen tijdens de kindernevendienst met de kinderen doorgenomen.

Er worden naast de psalmen en gezangen liederen gezongen uit verschillende bundels zoals Johan de Heer, Opwekking en diverse kinderbundels. De liederen worden begeleid door een muziekgroep die bestaat uit een aantal gemeenteleden. Voor het voorlezen van de schriftlezing, de 10 geboden, een eventueel gedicht en het collecteren worden gemeenteleden ingezet.

Tijdens de gezinsdiensten is een gedrukte liturgie aanwezig, welke vooraf onder kerkradioluisteraars wordt verspreid. Na dienst is er gelegenheid om na te praten, want de koffie, thee en limonade staan klaar….natuurlijk met wat lekkers!

In het voorjaar van 2014 hebben de jeugdouderlingen, jeugdleiders en jeugddienstcommissies van de wijkgemeenten Zuid, Centrum en Noord de handen in één geslagen en zich ingezet voor het organiseren van gezamenlijke jeugddiensten op Scheveningen, de zogenaamde jeugddienst 2.0.

jeugdOmdat de kerkgang de laatste jaren sterk terugloopt en ook het aantal jeugdigen in de kerken minimaal is, willen we de toekomst van de jeugddiensten op Scheveningen graag waarborgen. En wat is dan een beter initiatief dan hierin met alle wijkgemeenten gezamenlijk op te trekken. Inmiddels is een pilot van vijf diensten door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en is op 15 februari 2015 de eerste gezamenlijke jeugddienst gehouden. Deze diensten vinden plaats op de 3e zondag van de maand om 16.00 uur in de Bethelkerk.

Voor de Bethelkerk is gekozen omdat we de diensten graag op een centrale plaats in Scheveningen willen houden. De invulling van deze diensten zal misschien iets anders zijn dan dat we gewend zijn, op een eigentijdse manier, maar mèt behoud van elementen die we kennen uit de reguliere erediensten. De diensten worden geleid door predikanten en sprekers die op een eigentijdse manier een duidelijke Boodschap kunnen brengen. Tijdens het zingen worden we begeleid door muziekteams, gevormd door jongeren/ouderen uit de verschillende kerken.

Misschien ben je een trouwe bezoeker van de jeugddiensten in je eigen kerk? Of misschien ga je liever ergens anders heen als er een jeugddienst is… toch willen we u en jou graag van harte uitnodigen om deze gezamenlijke jeugddiensten bij te wonen! Misschien twijfel je nog? Daag jezelf dan uit en kom eens langs op onderstaande data!

15 februari 2015 16.00 uur – Arjen ten Brinke, Den Haag
15 maart 2015 15.30 uur – Jurrien ten Brinke, Apeldoorn (tijd onder voorbehoud)
19 april 2015 16.00 uur – Ds. Ad Vastenhoud, Den Haag
17 mei 2015 16.00 uur – Ds. Casper van Dorp, Garderen
21 juni 2015 16.00 uur – Björn van Veelen, Ede

Zullen we ons in de voorbereiding, de uitwerking en tijdens de diensten laten inspireren en motiveren door de tekst van een lied dat gebaseerd is op Psalm 133:

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven. En open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: de zegen van God, een eindeloos leven.

Wij hopen u en jou te ontmoeten!

De commissie Jeugddienst 2.0

OK-055Een doopdienst kan worden afgesproken met de wijkpredikant. Ter voorbereiding op de dienst vindt een gesprek plaats tussen de predikant en de doopouders. Contactgegevens van de wijkpredikant kunt u vinden op de contactpagina.