De Oude kerk van Scheveningen. Al honderden jaren een baken in Scheveningen voor vissers en bewoners. Vroeger voor schilderijen van Mesdag tot het dagelijks geloof van de gemeente. Standvastig in weer en wind. Actief als kerk en beschikbaar als locatie voor diverse activiteiten en evenementen.

Laatste Nieuws

Herhaling uitzending Passie- en Paasconcert 2019.
Zaterdagavond 11 april a.s. om 19.00 uur te zien via Kerkomroep.

Diensten in verband met Corona uitbraak

Vanwege het Coronavirus heeft onze regering drastische maatregelen genomen.

De kerkenraad heeft besloten om kerkdiensten alleen te houden met de dienstdoende predikant, de ouderling en diaken van dienst, de organist en de twee technici van het multimediateam voor het uitzenden van de kerkdiensten. Vanaf heden laten wij geen kerkgangers meer toe in de kerkdiensten, daarom zijn ook alle voorgenomen activiteiten gestopt.

De kerkdiensten worden uitgezonden via de Kerkomroep en de Kerkradio. Nu heel Nederland thuis moet blijven, wordt er massaal afgestemd op de kerkdiensten van kerken die uitzenden. Dat kunnen de landelijke servers van Kerkomroep en kerkdienstgemist niet aan. Na een bepaald aantal doorgiftes met beeld, wordt aan nieuwe afstemmers alleen geluid doorgegeven. Dat is jammer, maar het is niet anders op dit moment. Velen van u zullen dit bemerkt hebben. Wel kunt u later terugkijken en dan zal meestal wel beeld mogelijk zijn. U zult o.a. via deze website geïnformeerd worden hoe het nu verder gaat.

Juist in tijden van crisis wil je eigenlijk niets liever dan de deuren van de kerken wijd open zetten om mensen samen te brengen en een schuilplaats te bieden. Zo kun je steun en troost vinden bij elkaar. Maar door mensen bij elkaar te brengen, verhogen we de kans op verspreiding van het virus en dat vinden we een onverantwoord risico. Bij dat gegeven wilden wij het echter niet laten. Daarom zijn de afgelopen week andere wegen gezocht om de kerkdiensten en andere activiteiten bij de mensen te kunnen brengen. De verhalen moeten verteld blijven worden en de muziek en de liederen moeten blijven klinken. Juist nu! Juist nu, in deze onzekere tijden, moeten we elkaar vasthouden en aandacht geven door elkaar te helpen, te troosten en te bemoedigen of om zo maar even de stilte te verbreken.

Goede Vrijdag 10 april
Deze kerkdienst is te volgen via kerkomroep en kerkradio en begint om 19.30 uur.  De voorganger is ds. B.H.(Barend) Weegink.
Er is ten gevolge van het coronavirus geen viering van het Heilig Avondmaal.

Zondagse vieringen
Vanuit de Oude Kerk wordt er om 10.30 uur  een eredienst uitgezonden via de Kerkomroep en kerkradio. De voorganger voor zondagmorgen 1e Paasdag 12 april a.s. is ds. B.H.(Barend) Weegink. U kunt op internet meteen de Oude Kerk vinden met de volgende link: Oude Kerk Scheveningen.

De Prinses Julianakerk, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk zenden gezamenlijke kerkdiensten en dagsluitingen uit in beeld en geluid. Hierin zullen de predikanten en kerkgebouwen rouleren. Deze kerkdiensten en dagsluitingen worden in zeer beperkte kring gevierd, er zijn dus geen bezoekers aanwezig.

Op zondagochtend om 9.20 uur, zendt de EO op NPO 2 een meditatie uit door René de Reuver vanuit de kapel van de diensten organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kinder4ing
De Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk zenden op dinsdagavond een gezamenlijk kindermoment uit in beeld en geluid. Dit zal ook elke week vanuit een ander gebouw zijn en met steeds andere gezichten uit de verschillende wijkgemeentes. In ongeveer 20 minuten komt een bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, een creatieve uitdaging en het item ‘De Mailbox’, waarin je jouw eigen post terug kan zien. Wil je alvast wat mailen? Dat kan via Kinder4ing.scheveningen@gmail.com

De Kinder4ing is op elke dinsdag om 18.30 uur te volgen op YouTube via de link: https://www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g.  Het is ook LIVE te beluisteren op kerkradio en via kerkomroep. nl/#/kerken/11269. Wij maken u erop attent dat de Kinder4ing met name geschikt is om met beeld mee te maken.
Op YouTube is de Kinder4ing Scheveningen ook later terug te kijken.

Nadere informatie
De ontwikkelingen gaan snel en wijzigen van dag tot dag. Dat geldt ook voor de activiteiten in onze gemeentes. Daarom zal op de volgende websites de actuele situatie worden weergegeven:

  • Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl
  • Nieuwe Badkapel: www.nieuwebadkapel.nl
  • Prinses Julianakerk kerk: www.prinsesjulianakerk.nl
  • Protestantse Gemeente Scheveningen: www.kerkopscheveningen.nl

Voor dringende vragen en pastorale zorgen verwijzen wij naar de bij elke wijkgemeente bekende kanalen. Deze maatregelen kunnen veel zorgen en onrust oproepen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die door het coronavirus of door de maatregelen hieromtrent getroffen worden. Wij bidden om Gods nabijheid en zegen in deze onzekere tijden!

”Bezinning” van Jan Mul.
Nu is het stil in huis, in stad en land,
eenzaam en angstig zijn de dagen,
het loopt de wereld bijna uit de hand,
de toekomst is gevuld met vele vragen.

Ontferm U, Heer, over wie lijden moet
en zwak is met de dood voor ogen,
voor wie het bijna er niet meer toe doet,
bij wie er haast geen tranen zijn te drogen.

Wie zorg verlenen; geef hen moed en kracht,
zij willen zich van harte geven,
zij zorgen voor de zieken, dag en nacht,
zelfs dikwijls met gevaar voor eigen leven.

De wereld is van slag, U raakt haar aan,
verlaten liggen alle dorpen,
de angst en wanhoop breken zich nu baan,
de mens is op zichzelf terug geworpen.

Wij leven vaak alleen voor geld en goed,
de toekomst ligt in onze handen,
wij wensen elk veel sterkte en veel moed,
om zelf de overwinning te behalen.

Leert U ons, God, te leven naar uw Woord,
ons huis niet op het zand te bouwen,
waardoor ons leven radicaal ontspoort,
U bent de sterke rots van ons vertrouwen.

Tot slot
Zo zullen we met elkaar onze weg moeten gaan vinden, over kerkgrenzen heen. Tastend en zoekend in een tijd waarin vertrouwde patronen, contacten en zekerheden opeens wegvallen. Laten we elkaar daarin troosten en de hoop levend houden dat deze tijd voorbij zal gaan. Vanuit het geloof en vertrouwen dat wij hier niet alleen in staan, maar ons gedragen mogen weten door de Eeuwige God. Nu de Stille Week en vervolgens op weg naar Pasen: het feest van het nieuwe leven! Houd goede moed!

  • woensdag 08 april 2020 - Psalmen 118:1-4
    Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ -- Psalmen 118:1-4

Oude Kerk Scheveningen in beeld

Met een drone hebben wij prachtige beelden gemaakt van de binnen- en buitenzijde van de kerk.

Voor kerkdiensten:

Wilt u meer weten over de Oude Kerk:

zie agenda

Zie contact