De Oude kerk van Scheveningen. Al honderden jaren een baken in Scheveningen voor vissers en bewoners. Vroeger voor schilderijen van Mesdag tot het dagelijks geloof van de gemeente. Standvastig in weer en wind. Actief als kerk en beschikbaar als locatie voor diverse activiteiten en evenementen.

kerk

Kerkdiensten

De wijkgemeenten Bethelkerk, Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Prinses Julianakerk zullen gezamenlijk de kerkdiensten aanbieden en de Oude Kerk zendt zelfstandig kerkdiensten uit.
De Oude Kerk gaat meedraaien bij de Dagsluitingen en de Kinder4ingen, waardoor deze beide activiteiten nu door alle vier de wijkgemeenten georganiseerd worden.
De kerkdiensten zijn na 1 juni 2020 voor maximaal 30 bezoekers toegankelijk buiten de medewerkers. U dient zich van tevoren aan te melden via het aanmeldingsformulier welke bij de nieuwsbrief is toegevoegd.

 • Zondag 7 juni 2020 om 10.30 uur – Oude Kerk, Ds. A. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)
  klik hier: Kerkomroep 
 • Zondag 14 juni 2020 om 10.30 uur – Oude Kerk. Ds. B.H. (Barend) Weegink
  klik hier: Kerkomroep
 • Zondag 21 juni 2020 om 10.30 uur – Oude Kerk. Ds. E. van Rooijen (Noordeloos)
  klik hier: Kerkomroep 

’Collecteren in tijden van Corona’
Nu de collectezakken niet meer rond kunnen gaan, biedt de online collecte een prima uitkomst om alle goede doelen te blijven steunen. De Protestantse Gemeente Scheveningen biedt al ruim 1,5 jaar de mogelijkheid om online te collecteren. Tot op heden werd er nog niet veel gebruik van gemaakt, maar sinds half maart is dat wel anders. Steeds meer mensen vinden hun weg naar de online collecte voor de Oude Kerk op:

Collecte/giften

Deze online collecte is mogelijk via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG is dé en ook onze partner in financiële dienstverlening voor kerken.

De online collecte – anoniem
U kunt uw collecte anoniem geven. Het is niet nodig om u te registreren, dus daarmee komen we niet achter uw naam. Omdat we de collecte als totaalbedrag overgemaakt krijgen vanuit Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), kunnen wij ook niet zien van welke bankrekening de collecte komt. De geheimhouding van uw gift is dus geborgd. We krijgen wel een specificatie voor welke doelen en welke wijkgemeente uw collecte bestemd is, zodat we het aan het juiste doel kunnen toekennen.

De kerkdiensten worden uitgezonden via de Kerkomroep, YouTube en de Kerkradio. Doordat we nu ook af kunnen stemmen op het YouTube kanaal op dezelfde pagina van Kerkomroep zijn we beter voorzien van zowel beeld en geluid. U kunt altijd later terugkijken.

Kerkdienst EO
Op zondagochtend om 9.20 uur, zendt de EO op NPO 2 een korte kerkdienst uit vanuit de kapel van de diensten organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kinder4ing
Speciaal voor de kinderen van de kindernevendienst maken de 4 kerken uitzendingen op YouTube: het kanaal heet ‘Kinder4ing’.

Nadere informatie
De ontwikkelingen gaan snel en wijzigen van dag tot dag. Dat geldt ook voor de activiteiten in onze gemeentes. Daarom zal op de volgende websites de actuele situatie worden weergegeven:

Voor dringende vragen en pastorale zorgen verwijzen wij naar de bij elke wijkgemeente bekende kanalen. Deze maatregelen kunnen veel zorgen en onrust oproepen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die door het coronavirus of door de maatregelen hieromtrent getroffen worden. Wij bidden om Gods nabijheid en zegen in deze onzekere tijd.

 • woensdag 03 juni 2020 - Zacharia 9:16
  Op die dag zal God, de HEER, zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn land. -- Zacharia 9:16

Oude Kerk Scheveningen in beeld

Met een drone hebben wij prachtige beelden gemaakt van de binnen- en buitenzijde van de kerk.

Voor kerkdiensten:

Wilt u meer weten over de Oude Kerk:

zie agenda

Zie contact

xxxx