De Oude kerk van Scheveningen. Al honderden jaren een baken in Scheveningen voor vissers en bewoners. Vroeger voor schilderijen van Mesdag tot het dagelijks geloof van de gemeente. Standvastig in weer en wind. Actief als kerk en beschikbaar als locatie voor diverse activiteiten en evenementen.

xxxxx

Ds. B.H. Weegink (Katwijk aan Zee)

24 januari - 10:30 tot 12:00

Ds. F. van den Bosch (Katwijk aan Zee)

31 januari - 10:30 tot 12:00

Ds. B.H. Weegink (Katwijk aan Zee)

7 februari - 10:30 tot 12:00

Ds. J. Quist (Scheveningen)

14 februari - 10:30 tot 12:00

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via YouTube, Kerkomroep en de Kerkradio.
Klik hier: Media
Ook kunt u later terugkijken of luisteren.

Eredienst voorlopig zonder publiek

Vanwege de ingestelde landelijke lockdown zegt het Moderamen van de PKN dat “men zich kan voorstellen dat de kerkdiensten nu volledig online gaan”. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, adviseert: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”)”.

Gezien het bovenstaande heeft de kerkenraad in overleg met de overige kerken van de Protestantse Gemeente te Scheveningen node besloten om de komende weken de kerkdiensten zonder bezoekers te houden.

We rekenen op uw begrip hiervoor.

Collecteren

Nu we niet meer kunnen collecteren tijdens kerkdiensten biedt online collecteren een prima uitkomst.
Deze collecte kunt u overmaken via de website: www.kerkopscheveningen.nl/collecte

Appostel

Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app. Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren. Deze app kunt u downloaden via de App Store voor Apple  klik hier: (Apple)
of Google play voor Android klik hier: (Android)
Ga naar Protestantse Gemeente Scheveningen: wijk Oude Kerk.

Kerkbalans 2021: Wat is Kerkbalans?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wij waarderen het enorm als u een financiële bijdrage wilt leveren aan de actie Kerkbalans. Dankzij uw financiële steun kan de kerk blijven bestaan. U kunt dit doen op de volgende twee manieren:

Leden
Via deze speciale pagina kerkbalans kunt u onder vermelding van uw administratienummer uw bijdrage kenbaar maken: https://kerkopscheveningen.nl/bijdragen/

Niet leden
U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar het volgende rekeningnummer:

Wijkvereniging Rehoboth
NL84 INGB 0000 2450 82
o.v.v. Kerkbalans Oude Kerk

De kerk en wijkvereniging hebben een ANBI status waardoor
het mogelijk is uw gift af te trekken bij uw aangifte inkomsten-belasting.
Dank voor uw gift!

  • vrijdag 22 januari 2021 - 1 Tessalonicenzen 5:8-9
    Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. -- 1 Tessalonicenzen 5:8-9

Oude Kerk Scheveningen in beeld

Met een drone hebben wij prachtige beelden gemaakt van de binnen- en buitenzijde van de kerk.

Voor kerkdiensten:

Wilt u meer weten over de Oude Kerk:

zie agenda

Zie contact

xxxx