Pastorale teams

De leden van het pastorale team bezoeken geregeld gemeenteleden en dat wordt op prijs gesteld. Veelal bezoeken we wat oudere of zieke gemeenteleden. Maar we hebben ook een team bestaande uit Johan Groen en zijn echtgenote Petra Groen-Lörx , dat jongere leden en gezinnen bezoekt. Behalve Johan en Petra hebben we nog 4 bezoekteams. Dat zijn Dora van Engelen en Eugenie Rasmussen-van Engelen, Aafje Pronk, Wim Buis, Lenie Ammeraal en Hans Dolleman.

Behalve pastorale bezoekteams hebben we ook dames die nieuw ingekomen leden bezoeken met een welkomstpakketje en informatie over de wijkgemeente. Deze dames, te weten Marja Roeleveld, Dini Quist, Wendy Boogaard en Dinie Guijt zijn dikwijls ook aanwezig bij de vergaderingen van het pastorale team en soms gaan ze mee met iemand van het pastorale team. We wensen de leden van de teams Gods zegen en sterkte bij hun arbeid!

Als u bezoek wilt van iemand van het Pastorale team, kunt u dit kenbaar maken bij één van de leden of bij een ambtsdrager. De kerkenraad is erg blij met deze gemeenteleden, die de kerkenraad ondersteunen bij het huisbezoek en die deel uitmaken van commissies van en namens de kerkenraad.

Wilt u meer weten over de Oude Kerk: