Boeken/cd’s

Er is een boek verschenen van Drs. Heleen B. van der Weel over de historie van de Oude Kerk te Scheveningen en een boek “Spelen en zingen in de Oude Kerk van Scheveningen” door Drs. Heleen B. van der Weel en Organist Bert den Hertog.

Op deze cd bespeelt Bert den Hertog het Stevens hoofdorgel en het Garstenhauer koororgel van de Oude Kerk te Scheveningen.

Graag brengen wij bij u twee cd’s onder de aandacht. Er worden geliefde psalmen, opwekking, glorieklokken, gezangen etc. gezongen onder leiding van Bert Notenboom jr. en Danny Spaans op het orgel.

 Bovenstaande boeken en cd’s zijn te koop in de kerk tijdens openingstijden op zaterdagmiddag (zie agenda).

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Een boek over de familie Van der Harst
Over een hardwerkend maar ook reislustig en kunstzinnig Schevenings/Zeeuws geslacht.

Op zaterdag 4 juli jl. zou in de Engelse Kerk aan de Arie van der Spuyweg een voor de Scheveningse geschiedschrijving belangrijk boek worden gepresenteerd. Door de coronamaatregelen kon deze bijeenkomst helaas niet doorgaan.
Diverse Scheveningse families werden al beschreven. Daaraan ontbrak tot heden een gedegen werk over de familie Van der Harst. Daarin is nu voorzien door de 615 pagina’s tellende, letterlijk zwaarwegende publicatie van de hand van de bekende Haagse genealoog Frans van Min.
Deze laat de familielijn beginnen bij Jacob Lenertszoon en Maritje Cornelis[dochter]. Rond 1600 woonde het jonge echtpaar in de Keizerstraat. Het einde van de lijn Van der Harst komt na veertien geslachten tenslotte uit bij de huidige generatie waarvan in het boek wordt aangegeven dat de jongste werd geboren 12 maart 2018.
‘De kerk aan de Keizerstraat’ neemt bij deze families eeuwenlang een belangrijke plaats in: gebeurtenissen als dopen, trouwen, begraven (in de kerk of buiten op het kerkhof) en de zondagse kerkgang zijn onlosmakelijk ook met de Van der Harsten verbonden. Bastiaen van der Harst was er in de achttiende eeuw kerkmeester en hing zijn wapen aan het in 1765 nieuw gebouwde orgel, samen met de wapens van drie andere kerkmeesters. Enkele grafstenen van Van der Harsten zijn nog steeds in het koor aanwezig.

Maar niet alleen ‘droge’ feiten en jaartallen worden opgesomd. Naast honderden (portret)foto’s werd indien mogelijk interessante achtergrondinformatie toegevoegd. Door het gedegen speurwerk van de auteur en met medewerking van talrijke betrokkenen kunnen door deze publicatie thans vele Van der Harsten – tot in het buitenland – zicht krijgen op hun afstamming en op de familieverbanden van hun (verre) voorvaderen tot heden.

Gegevens
Frans van Min, De familie van der Harst Scheveningen – Zeeland. Gebonden, 615 pagina’s. Geïllustreerd met enkele honderden (portret)foto’s. Prijs € 50. Meer informatie: vanmin@ziggo.nl