Veilig kerk-zijn

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen misbruik van hun machtspositie. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de kerk voor. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken. Daarom maakt de Protestantse Gemeente te Scheveningen werk van Veilig Kerk-zijn.

Omgaan met elkaar
Er zijn omgangsregels en gedragscodes opgesteld hoe betaalde en vrijwillige medewerkers omgaan met alle anderen waarmee zij namens de Protestantse Gemeente te Scheveningen in aanraking komen. Kijk hiervoor op www.kerkopscheveningen.nl/veiligekerk

Contactpersoon
Als aanspreekpunt zijn er contactpersonen Veilig Kerk-zijn binnen de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Bij hen kan iedereen terecht met vragen over (vermoedelijk) onveilig gedrag. Het zijn mensen die vanuit hun opleiding en werk ervaring hebben met dit thema. De contactpersonen werken op basis van vertrouwelijkheid en hebben een geheimhoudingsplicht.
Zij zullen samen met het gemeentelid dat een vraag stelt, de vervolgroute bespreken. Als het nodig is, kunnen zij het gemeentelid doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon.
Als een gemeentelid van een wijkgemeente liever naar een contactpersoon van een andere wijk gaat, is dit uiteraard ook mogelijk.

Vertrouwenspersoon
Dit is iemand die geen lid is van de Protestantse Gemeente te Scheveningen en staat daardoor iets verder van de situatie af.
Gemeenteleden kunnen de vertrouwenspersoon ook direct benaderen, wanneer ze niet eerst de contactpersoon willen raadplegen.
De vertrouwenspersoon staat het gemeentelid dat een melding maakt, met raad en daad bij. Bijvoorbeeld bij een aangifte of klachtenprocedure.
De vertrouwenspersoon doet niet zelf aan waarheidsvinding of onderzoek. Het is iemand met een luisterend oor die ondersteunt en verder helpt. Bij vermoedens van misbruik kan de vertrouwenspersoon ook zonder melding, zelf actie ondernemen.

Contactpersoon voor de Oude Kerk:
Frans de Zwart
E-mail: fde_zwart@hotmail.com

Andere contactpersonen binnen de Protestantse Gemeente te Scheveningen en alle andere informatie over Veilig Kerk-zijn is te vinden via www.kerkopscheveningen.nl/veiligekerk