Gedenken

Vijfling

In de Oude Kerk ligt een grafsteen van de vijfling die geboren is op 5 januari 1719. Allen dochters waarvan er één levenloos ter wereld kwam en de andere vier slechts één dag geleefd hebben.

Van heinde en verre kwam men naar Scheveningen om de vijfling te zien. Wekenlang reden rijtuigen af en aan – ‘de Keizerstraat stond vol met karossen’ – en in het vissershuisje aan de Jacob Pronkstraat waar het gezin woonde was het een komen en gaan. Daar was de vijfling te bezichtigen.

De meeste bezoekers lieten na hun bezoek wat geld achter. De bijzondere geboorte werd zo een bron van inkomsten. Dat zal er vast de reden van zijn geweest dat Kniertje en haar (tweede) man Symon Arense Rosendaal besloten om de begrafenis zo lang mogelijk uit te stellen. Vanwege de bijzondere geboorte zijn de kinderen pas 44 dagen na de geboorte – op 18 februari 1719 – begraven in het koor van de Oude Kerk.

Lerwick

Lerwick ontstond in de 15de en 16de eeuw, toen de Hollanders er kwamen vissen op haring, ze ontdekten de beschutte haven en bouwden er huizen. Bekend is dat de vis steeds duur betaald werd en dat menig visserman op zee het leven liet. Gedurende de Eerste Wereldoorlog liepen veel vissersschepen op zeemijnen. In die periode verloren circa 450 Scheveningse vissers het leven op zee. Op de foto links is de gedenkplaat in de Oude Kerk te zien en rechts de begraafplaats van Lerwick, er is daar ter nagedachtenis een gedenksteen te vinden.

Grafmonument Cornelis van Heemskerck

Naast de toren aan de Zuidzijde is het grafmonument van Cornelis van Heemskerck, ∗1724 – † 1783, advocaat voor den Hove van Holland.
Cornelis van Heemskerck was geen Scheveninger van origine.
In ovale cartouche van wit marmer, een wapen en een leeuw. Twee gekroonde helmen met helmtekens, rechts een gekroonde dubbele adelaar.

Daaronder aan de vier zijden van het monument vier marmeren koppen welke de overledene op vier leeftijden weergeven, midden zoals hij was ten tijde van zijn overlijden.

Gedenksteen Scheveningen 179

Gedenksteen van de 14-koppige bemanning van de Scheveningen 179 welke op 27 oktober 1936 is vergaan.