Wijkgemeente

Door Gods genade mogen wij een gemeente van Jezus Christus zijn. Zo horen wij bij de wereldwijde kerk van Christus, die allerlei verschillende kerken en kerkmuren overstijgt. Daarin weten wij ons verbonden met allen die in Hem als hun Here en Redder geloven. Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Deze behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De boodschap van de Bijbel is voor ons het verlossende woord van God. Dat Jezus Christus ons leven redt en van deze wereld Gods Koninkrijk maakt. Daarin hebben wij de liefde Gods voor mensen ervaren. Die boodschap geeft ons hoop voor de toekomst van mens en wereld. Uit die boodschap putten wij vertrouwen, bijbelgeborgenheid, hoop, rust en kracht. Dat bezielt en inspireert ons tot een leven in Zijn Geest, met vallen en opstaan. Dat maakt ons ook verlangend om een echte gemeente van Christus te worden. Een hechte gemeenschap. Als een gezin van God de Vader, van broeders en zusters. Een warm huis van God in een kille wereld. Dat open staat voor elk mens, die Hem zoekt.

Wij beseffen, dat wij die ideale gemeente niet zijn. Dat we dan samen nog veel mogen groeien, in geloof, hoop en liefde. Maar we geloven dat het door Jezus wel zo kan worden. Daarom staat Zijn boodschap voor ons centraal:

  • Horen we die telkens in de kerkdiensten
  • Zijn er kringen om samen te groeien in het geloof
  • Proberen we elkaar te helpen in geestelijke zorg en praktische hulp
  • Willen we Zijn boodschap graag met anderen delen, in evangelisatie en zending.

Dat willen wij vooral samen doen. Elkaar daarin helpen, bijstaan, bevestigen en bemoedigen. Dat ‘samen’ zien we als wezenlijk voor een gemeente van Christus. In de wereld is het ieder voor zich. In Gods Rijk zijn we door Gods liefde met elkaar verbonden. Dát willen wij zoeken. Dat is de rode draad in al de activiteiten, waar u hier meer over kunt lezen.

Op elke eerste dag van de week komt de gemeente van Christus bijeen. Het is de dag waarop Hij is opgestaan uit de dood. En Hij heeft beloofd: “Waar 2 of 3 in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in hun midden zijn”. Die belofte is het geheim van de kerkdienst. Het gaat om de ontmoeting met God. Wij willen luisteren naar Zijn boodschap vanuit de bijbel. De predikant leest een Bijbelgedeelte. In de preek wordt dat gedeelte uitgelegd en betrokken op ons leven nu. In de hoop en verwachting dat God daarmee ook mensen van nu persoonlijk aanspreekt. Wij antwoorden daarop met gebeden, en het zingen van liederen. Zo kan de kerk een ‘huis van God’ worden. Een plek waar we al iets mogen ervaren van een ‘thuis komen’ bij Hem.

Een kerkdienst wordt ook wel ‘eredienst’ genoemd. Wij komen samen om onze God te eren. Dat is ook een zaak van eerbied. Elke kerkdienst is vrij toegankelijk. Dus iedereen mag er komen kennis maken.

Wij lezen de bijbel in de Herziene Statenvertaling. Wij zingen liederen uit diverse bundels welke worden getoond op de schermen in de kerk of via internet “Kerkomroep”. De dienst in de Oude Kerk vindt elke zondag om 10:30 uur plaats. In de agenda kunt u zien welke predikant er voor gaat.

In een kerkdienst wordt 3x keer een collecte gehouden. Daarin kan ieder vrijwillig een gave geven. Dat is voor hulpverlening en voor het kerkenwerk. In de Scheveningse kerken kunt u tijdens de collecte betalen met de app ‘Appostel’ op uw smartphone. Maak een account aan en voeg ‘Protestantse Gemeente Scheveningen’ toe.

xxxxx

xxxx

De Kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Waarnemend predikant: ds. Barend H. Weegink xxx
Ouderling-scriba: dhr. Hans Dolleman
Ouderling: dhr. Wim Buijs
Ouderling: mw. Wil Plug-Verheij
Ouderling: mw. Aafje Pronk-Boers
Consulent: ds. Jan Maasland
Diaken: dhr. Henk Ammeraal
Diaken: mw. Dinie Guijt-Loosman
Diaken: mw. Lasca van der Krans-Elkerbout
Ouderling-kerkrentmeester: dhr. Ton Schipper
Ouderling-kerkrentmeester: dhr. Dik Spaans
Kerkrentmeester: dhr. Jaap Minderhoud

Kindernevendienst

Elke zondag tijdens de ochtenddienst houden we in de Oude Kerk kinder-nevendienst. Vóór de collecte heeft de voorganger een moment van aandacht met de kinderen. We noemen dit het kindermoment.

Vaak heeft de voorganger dan ook een kinderlied opgegeven wat we met heel de gemeente zingen. Na het zingen van dit lied gaan de kinderen vanaf 6 jaar t/m 12 jaar met de leiding mee naar hun eigen ruimte. Als leidraad gebruiken we “Vertel het maar’’ hier staat voor elke week een nieuw verhaal en daarbij behorende werkjes in.

Eerst vertellen we het verhaal uit de bijbel en praten er daarna met de kinderen over. We leggen uit wat er met het verhaal wordt bedoeld. Na het verhaal gaan we aansluitend een werkje maken, de ene keer maken we een puzzel en de andere keer een knutselwerkje.

Als het weer het toelaat gaan we ook wel eens naar buiten. Dit is met de kinderen ook een manier om van Gods schepping te genieten. We hebben altijd een hele gezellige en leerzame ochtend. Zien we jou ook een keer?

xxxxxx
xxxxx

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten is er voor de jongste kinderen kinderoppas (bij de hoofdingang). De kinderoppas wordt verzorgd door twee volwassenen uit de gemeente.

Aan het einde van de dienst (na het dankgebed) komen de kinderen met de oppas ook de kerk binnen samen met de kinderen van de kindernevendienst voor de zegen.

Wilt u meer weten over de Oude Kerk: