Kringen

Samen gemeente zijn krijgt niet alleen gestalte in de kerkdiensten op zondag. 

Het gaat erom dat we in de gemeente elkaar (beter) leren kennen. Daarbij staat de deur ook altijd open voor wie van buiten eens wil komen kennis maken met deze gemeente.
Naast de kerkdiensten zijn er kringen en catechisaties. Daarbij willen we samen bezig zijn met de Bijbel, omdat er in het geloof nog een heleboel te leren valt. Als christen blijven we discipel = leerling.  

Tijdens de kringen komen we als kleinere groep binnen de gemeente bijeen. Om samen te groeien in kennis, in geloof en om het onderlinge contact te versterken. We verdiepen ons samen in de bijbel en we kunnen ook van elkaars ervaringen met God leren. Op die manier kunnen we als gemeente elkaar bemoedigen en opbouwen in het geloof. Binnen de gemeente kennen we de volgende kringen:

  • Bijbelgesprekskring
  • Gebedskring

Bijbelgesprekskring

Bijbelstudie staat hier centraal. Meestal wordt een bepaald Bijbelboek gelezen en besproken. De predikant geeft er uitleg bij en probeert zo duidelijk te krijgen wat dit woord van God voor ons betekent. 

Daarnaast wordt er gezongen uit Opwekking en thema’s besproken die deelnemers zelf aan de orde stellen. De kring wordt geleid door de predikant.  De kring komt bijeen in Rehoboth, voor de actuele data verwijzen we door naar de agenda. Van harte welkom.

Gebedskring

Om de 14 dagen komt op de maandagavond een gebedskring bijeen. Locatie is Wijkgebouw Rehoboth. Wie iets op zijn hart heeft, iets wil lezen uit de bijbel, of dingen heeft om voor te bidden, kan dat inbrengen. Het is een korte bijeenkomst (ca een half uur). Wie dit aanspreekt, is van harte welkom!

Ouderensoos

Voor de ouderen in onze wijk is er één keer in de twee weken een gezellige middag, wij noemen dit de ”soos”. Deze wordt gehouden in Wijkgebouw Rehoboth, Nieuwe Laantjes 127 te Scheveningen op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

We beginnen deze middagen met zingen en een korte meditatie, daarnaast geven we invulling aan de middag met een film, een quiz enz.

Kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom.