CD’S MANNENZANG OUDE KERK

Graag brengen wij bij u twee mooie cd’s onder de aandacht. Leuk om in de auto te draaien als u op vakantie gaat of om cadeau te geven. Een echte aanrader. Het gaat hier om twee registraties van de Mannenzang in de Oude Kerk. Er worden geliefde psalmen, opwekking, glorieklokken, gezangen etc. gezongen onder leiding van Bert Notenboom jr. en Danny Spaans op het orgel.

CD 2014: “Verhef uw blijde klanken …!”
1. Een vaste burg is onze God
2. ‘k Bekend’, o Heer’, aan U oprecht mijn zonden
3. God roept ons, broeders tot de daad
4. Al de weg leidt mij mijn Heiland
5. Prijs den Heer met blijde galmen
6. Jezus alleen
7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen
8. Wat God doet, dat is welgedaan
9. Geef aan de wereld vrede
10. Orgel – “Als ik Hem maar kenne”
11. Roept uit aan alle stranden
12. Zend Heer’ Uw licht en waarheid neder
13. Groot is uw trouw, o Heer
14. O, Jezus, koning en profeet
15. De Heer regeert; de hoogste Majesteit
16. Daar is kracht in het bloed
17. Zegen ons Algoede
18. Geloofd zij God met diepst ontzag!

CD 2013: “k Zal zingen voor de Opperheer!”
1. Mijn Hart, o Hemelmajesteit
2. Van U wil ik zingen
3. Wees stil voor het aangezicht van God
4. Heer, ik kom tot U
5. Heer! Ik hoor van rijke zegen
6. Op bergen en in dalen
7. Heer, ai maak mij Uwe wegen
8. Samen op weg gaan
9. Ruwe stormen mogen woeden
10. Ik heb de vaste grond gevonden
11. Orgel – Andante Larghetto uit “Berenice”
12. God heerst als Opperheer!
13. ‘k Ben een koninklijk kind
14. Ziet in blinde razernij
15. Neem, Heer, mijn beide handen
16. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot
17. Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust
18. Stilte over alle landen
19. ‘k Zal met mijn ganse hart

 De prijs per cd bedraagt € 12,50 (inclusief verzendkosten).